Ba Gua

De belangrijkste basis voor een Feng Shui analyse van een woning of een werkplek is de plattegrond. Op de plattegrond wordt een raster gelegd die de Ba Gua heet. De Ba Gua maakt enerzijds de koppeling met de wereld van energie en elementen. En anderzijds verbindt hij de echte wereld met het leven zoals vertegenwoordigd wordt door de levensaspecten. De Ba Gua is als het ware de tolk tussen de stoffelijke en niet-stoffelijke wereld.